Državljanstvo ovisnika Antigve i Barbude

Državljanstvo ovisnika Antigve i Barbude

Smatra se da porodične prijave obuhvataju sljedeće članove porodice;

  • Supružnik glavnog podnosioca predstavke
  • Dijete glavnog podnositelja zahtjeva ili njegov supružnik mlađi od 18 godina
  • Dijete glavnog podnositelja zahtjeva ili njegov supružnik koji ima najmanje 18 i manje od 28 godina i koje redovno pohađa priznatu visokoškolsku ustanovu i u potpunosti ga podržava glavni podnositelj zahtjeva
  • Dijete glavnog podnositelja zahtjeva ili supružnika glavnog podnositelja zahtjeva koji ima najmanje 18 godina, koji je fizički ili mentalno ugrožen, i koje živi i u potpunosti podržava glavni podnositelj zahtjeva
  • Roditelji ili bake i djedovi glavnog podnositelja zahtjeva ili njegovog supružnika starijeg od 58 godina koji žive sa glavnim podnositeljem i u potpunosti im ga pružaju.

Državljanstvo ovisnika Antigve i Barbude

Za potrebe državljanstva Antigve i Barbude putem programa ulaganja „dijete“ znači biološko ili zakonski usvojeno dijete glavnog podnositelja zahtjeva ili supružnika glavnog podnositelja zahtjeva.

engleski
engleski